تبلیغات
کمپین خواستار صلح جهانی دزفول
کمپین خواستار صلح جهانی دزفول
کمپین خواستار صلح جهانی مردم شهر دزفول

مرتبه
تاریخ : سه شنبه 2 خرداد 1396
18 می روز جهانی موزه و میراث فرهنگی
موزه ها ابزار مهم برای تبادل و غنی سازی فرهنگی، ایجاد درک متقابل، همکاری و صلح میان مردمان است.
May 18th  The international Day of Museums and cultural Heritage
Museums are an important tool for communicating and inriching culture ,to foster mutual understanding ,coopration and peace among the people

22برچسب ها: دزفول، صلح، میراث فرهنگی، وبلاگ صلح جهانی دزفول، غنی سازی فرهنگ، درک متقابل، خوزستان،
ارسال توسط نجمه نوری
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396
8 مارچ روز جهانی صلیب سرخ
تلاش برای تسکین آلام بشری ،کوشش در جهت برقراری دوستی و تفاهم متقابل و صلح پایدار میان ملت ها .
March 8 The International of Red Cross  Attempting to relase human serfing , eforts to stablish substanble peace and frendship and mutual understanding between nation

21طبقه بندی: طرح های گرافیکی کمپین صلح دزفول، 
برچسب ها: dezful، peace، 8 march، دزفول، صلح، وبلاگ خواستار صلح جهانی دزفول، 8 مارس روز جهانی صلیب سرخ،
ارسال توسط نجمه نوری
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396
موزه ضد جنک برلین (آلمان - 1925)
anti- kriegs-museum(A K M)/ anti war meuseum , brussler strase 21 , Berlin (Germany-1925)

20


ارسال توسط نجمه نوری
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396
22 آوریل روز جهانی زمین پاک
هر انسان حق یکسانی نسبت به زمین دارد،هماهنگی با طبیعت و همدلی با دیگر انسان ها آرمان کسانی است که در اندیشه زمین پاک و خواستار صلح هستند.
April 22 The day of clean Earth
every humanm being has the same right to the earth.having harmony with nature, empathizing with other people , its the edial goal for those who whant and think about peace and a clean land

19طبقه بندی: طرح های گرافیکی کمپین صلح دزفول، 
برچسب ها: دزفول، خوزستان، کمپین صلح، وبلاگ کمپین صلح دزفول، روز جهانی زمین پاک، peace، dezful peace،
ارسال توسط نجمه نوری
مرتبه
تاریخ : شنبه 2 اردیبهشت 1396
18 آوریل روز جهانی بناها ،یادمان ها و محوطه های تاریخی گردشگری در دل خود پیام صلح دارد،با گردشگری در بناها و محوطه های تاریخی صلح و دوستی را در جهان گسترش دهیم.

April 18,The International day of bildings,Monuments and Historical sites
Tourism has the massage of pice in heart,spreadpeace and friendshipin the worldwith the tourism monuments and historical sites

18طبقه بندی: طرح های گرافیکی کمپین صلح دزفول، 
برچسب ها: دزفول، بناهای تاریخی دزفول، روز جهانی اماکن تاریخی، صلح، وبلاگ صلح، وبلاگ خواستار جهانی صلح دزفول، dezful peace،
ارسال توسط نجمه نوری
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 23 فروردین 1396
موزه بین المللی جنگ و صلح لوسرون (سویس 1902)
International museum of war and peace luceerne (switzerland-1902)
 
17طبقه بندی: طرح های گرافیکی کمپین صلح دزفول، 
برچسب ها: دزفول، صلح، سویس، موزه صلح سویس، وبلاگ صلح، کمپین بین المللی صلح، صلح جهانی دزفول،
ارسال توسط نجمه نوری
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 9 فروردین 1396
نوروز بهانه است از جنس بهار ، برای شکفتن شکوفه های صلح و دوستی .
Nowruz is , an excuse of spring for blossming the flowers of peace and friendship

16طبقه بندی: طرح های گرافیکی کمپین صلح دزفول، 
برچسب ها: دزفول، نوروز، صلح، دوستی، وبلاگ صلح جهانی دزفول، کمپین صلح جهانی دزفول، dezful peace،
ارسال توسط نجمه نوری
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 6 فروردین 1396
25 مارس روز جهانی ساعت زمین
با خاموش کردن یک ساعت  برق  اماکن عمومی ، در برقرار سازی آسایش و صلح جهانی بکوشیم.
March 25th The international day of Earth Houre ,by turning of the power in poblic place , try to stablish comfort and pice in the world

15طبقه بندی: طرح های گرافیکی کمپین صلح دزفول، 
برچسب ها: دزفول، صلح، ساعت زمین، کمپین صلح جهانی دزفول، وبلاگ صلح جهانی دزفول، dezful، earth hours،
ارسال توسط نجمه نوری
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 6 فروردین 1396
درختان احساس شکوفه کرده اند. پرنده ها ، باغ را از نغمه های توحیدی پر کرده اند و باغبان لبخند زنان فریاد می زند:
مژده مژده بهار صلح نزدیک است.
Feelling trees , have blossmed . the birds made garden full of melodies that have consolidated and smiling gardner screams.
Good news , Good news ,spring is comming approching peace

14طبقه بندی: طرح های گرافیکی کمپین صلح دزفول، 
برچسب ها: dezful، peace، spring peace، دزفول، وبلاک کمپین صلح جهانی دزفول، صلح، بهار صلح،
ارسال توسط نجمه نوری
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 25 اسفند 1395
14 مارس روز جهانی حفاظت از رودخانه ها
زندگی کنار رود دز ،آرامش بخش و بهانه مهربانی و صلح
March 14 th The intrenational river Protection day, living at dez river
is sooting and thats the reason of affection and peace


13طبقه بندی: طرح های گرافیکی کمپین صلح دزفول، 
برچسب ها: دزفول، 14 مارس، رودخانه دز، صلح، وبلاگ صلح، کمپین خواستار صلح جهانی، خوزستان،
ارسال توسط نجمه نوری
مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 19 اسفند 1395

روز جهانی زن پیام آوران صلح
زن نمادی از مهر و عاطفه است،و بهانه گسترش صلح و دوستی است.
8 مارس روز جهانی زن.
The international woman s day ,messangers of peace . the woman is symbol of love and effection and the reason of promoting peace and friendship .
March 8th The international womans day

12طبقه بندی: طرح های گرافیکی کمپین صلح دزفول، 
برچسب ها: dezful، peace، womans day، دزفول وبلاگ صلح، کمپین خواستار صلح جهانی دزفول، 8 مارس، روز جهانی زن،
ارسال توسط نجمه نوری
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 18 اسفند 1395
رگ هایمان لبریز انسانیت است. نبضمان با یاد دیگران میزند.از باغچه هایمان بوی سیب عاطفه مب آید. ما اهالی سرزمین نیکوکاری هستیم.
Our veins are filled with humanity. our pulse beats,remind others,The smell of apple affection come from our gardens We are righteous people of the charity land

11طبقه بندی: طرح های گرافیکی کمپین صلح دزفول، 
برچسب ها: دزفول، صلح، وبلاگ صلح، کمپین خواستار صلح جهانی دزفول، سرزمین نیکوکاری، خوزستان، صلح جو،
ارسال توسط نجمه نوری
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 18 اسفند 1395
زمین با وجود افراد صلح جو،درمانگر ،قصه گو وعاشق،جای زیباتری برای زندگیست ... نه فقط با افراد موفق.
The earth is more beautifuk place to live with a peacful person therapist, narrtor,lover,not only with succesfull people

10طبقه بندی: طرح های گرافیکی کمپین صلح دزفول، 
برچسب ها: دزفول، خوزستان، ایران، صلح، افراد صلح جو، وبلاگ صلح دزفول، کمپین خواستار صلح جهانی دزفول،
ارسال توسط نجمه نوری
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 8 اسفند 1395
درختکاری یکی از کارهای برقراری صلح و آرامش است:درختان باعث کاهش خشونت های محلی شده و محیط را بیشتر امن تر و اجتماعی تر می نماید.
planting trees is one way of peace :
trees reduce domestic violence and make the enviroment more secure and social

9طبقه بندی: طرح های گرافیکی کمپین صلح دزفول، 
برچسب ها: دزفول، خوزستان، کمپین صلح، وبلاگ صلح دزفول، کمپین خواستار صلح جهانی دزفول، درختکاری، صلح،
ارسال توسط نجمه نوری
مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 5 اسفند 1395
روز جهانی زبان مادری برای نشان دادن و حفاظت از تنوع زبانی و ترغیب مردم جهت گسترش آن است. زبان مادری سبب گسترش فرهنگ صلح و تنوع فرهنگی می شود.
21 فوریه روز جهانی زبان مادری
The international Mother Lnguage Day is aimed to reprisent and protect lingustic varity and to encourage people to spriad it, native language cause teh culture of peace to spread and cultural diversty to crate .
February 21 the international day of native (moter language)

8طبقه بندی: طرح های گرافیکی کمپین صلح دزفول، 
برچسب ها: دزفول، صلح، کمپین صلح، زبان مادری، وبلاگ کمپین صلح جهانی دزفول، 21 فوریه، گسترش فرهنگ،
ارسال توسط نجمه نوری
(تعداد کل صفحات:3)      [1]   [2]   [3]  

آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin