تبلیغات
کمپین خواستار صلح جهانی دزفول
کمپین خواستار صلح جهانی دزفول
کمپین خواستار صلح جهانی مردم شهر دزفول

مرتبه
تاریخ : جمعه 30 تیر 1396
موسیقی زبان صلح است و دوستی ، زبان مشترکی که مردم جهان را به هم پیوند می دهد.
Music is a language of peace and friendship, a common language that connects the people all over the world

30طبقه بندی: طرح های گرافیکی کمپین صلح دزفول، 
برچسب ها: دزفول، صلح، کمپین صلح، کمپین خواستار صلح جهانی دزفول، موسیقی، وبلاگ صلح دزفول، dezful peace،
ارسال توسط نجمه نوری
ابلاغ پیام صلح و دوستی مردم دزفول به دانشگاه دولتی ایروان
نوای خوش صلح و دوستی دزفول ادامه دارد ... به کمپین صلح جهانی دزفول بپیوندید.

ایروان دزفولطبقه بندی: بازتاب خبری کمپین صلح دزفول، 
برچسب ها: دزفول، خوزستان، ایران، ایروان، ارمنستان، صلح، کمپین خواستار صلح جهانی دزفول،
ارسال توسط نجمه نوری
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 14 تیر 1396
مرکز صلح و ضد جنگ - آلمان- 1981
Aantikriegshaus Sievershausen/ Sievershausen Anti war house & peace center - Germany 1981

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/569/1705340/IMG_20170704_024236.jpgطبقه بندی: طرح های گرافیکی کمپین صلح دزفول، 
برچسب ها: dezful peace، دزفول، صلح، وبلاگ صلح، ضد جنگ، آلمان، کمپین خواستار صلح جهانی دزفول،
ارسال توسط نجمه نوری
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 4 تیر 1396
پل موزه صلح لیندوا - آلمان - 1980
Friedensmuseum Lindua - Germany- 1980

28طبقه بندی: طرح های گرافیکی کمپین صلح دزفول، 
برچسب ها: دزفول، صلح، پل موزه صلح آلمان، موزه صلح، کمپین صلح دزفول، کمپین خواستار صلح دزفول، dezfulpeace،
ارسال توسط نجمه نوری
مرتبه
تاریخ : شنبه 27 خرداد 1396
پل موزه صلح رماگن_آلمان_1980
این موزه در برج های پل معروف بین 1916 و 1918ساخته شد. موزه در سال 1980 افتتاح شد و داستانی از پل و زندانی آمریکایی است.
لوندروف پل در طی جنگ جهانی اول به عنوان پل ارتباطی سربازان و تدارکات و تحت پوشش قرار دادن غرب رود راین, برای تقویت جبهه غربی ساخته شده است. و توسط کارل وینر، معمار از Mannheim طراحی شده است. این پل 325 متر (1066 فوت)طول ،  14.8 متر (49 فوت) بالاتر از سطح آب طبیعی از راین, و بلندترین نقطه آن  29.25 متر (96.0 فوت) است. این پل دو نیروی حاصل از راه آهن و یک راهرو پیاده را تحمل میکند. در طول جنگ جهانی دوم، یک مسیر به ترافیک فضایی پل و قلعه افزوده شد.


Bridge at Remagen peace meusem _Germany_ 1980
The museum is housed in the towers of the famous bridge built between 1916 and 1918. It opened in 1980 and tells the story of the bridge and the US prisoner.
The Ludendorff Bridge was originally built during World War I as a means of moving troops and logistics west over the Rhine to reinforce the Western Front. The bridge was designed by Karl Wiener, an architect from Mannheim. It was 325 metres (1,066 ft) long, had a clearance of 14.8 metres (49 ft) above the normal water level of the Rhine, and its highest point measured 29.25 metres (96.0 ft). The bridge carried two railway tracks and a pedestrian walkway. During World War II, one track was planked over to allow vehicular traffic.


27طبقه بندی: طرح های گرافیکی کمپین صلح دزفول، 
برچسب ها: دزفول، صلح، وبلاگ صلح، کمپین صلح جهانی دزفول، موزه صلح، موزه صلح آلمان، dezfulpeace،
ارسال توسط نجمه نوری
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 22 خرداد 1396
10 ژوئن روز جهانی صنایع دستی
صنایع دستی گفتمان هنری جهانی فرهنگ ها را به سوی صلح جهانی سوق میدهد.
June 10th The international day of handicrafts
Handicrafts leads the art discourse of global cultures , to world peace

26طبقه بندی: طرح های گرافیکی کمپین صلح دزفول، 
برچسب ها: دزفول، خوزستان، صلح، صنایع دستی، روز صنایع دستی، وبلاگ صلح دزفول، dezful peace،
ارسال توسط نجمه نوری
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 22 خرداد 1396
با صلح و بدون جنگ و تروریست دنیا محل زیباتری برای زندگیست.
With peace and witout war and terrorism the world is more beautiful place for life.

25طبقه بندی: طرح های گرافیکی کمپین صلح دزفول، 
برچسب ها: دزفول، خوزستان، کمپین خواستار صلح جهانی دزفول، صلح، گمپین صلح، dzefulpeace، peace،
ارسال توسط نجمه نوری
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 17 خرداد 1396
5 ژوئن روز جهانی محیط زیست
زندگی پایدار یعنی هماهنگی،سازگاری و دوستی با طبیعت.
June 5th The International Enviroment  day
sustinable living means cordinationa, consistency and friendship with nature

24
طبقه بندی: طرح های گرافیکی کمپین صلح دزفول، 
برچسب ها: دزفول، خوزستان، فرهنگ، صلح، محیط زیست، صلح و محیط زیست، وبلاگ صلح دزفول،
ارسال توسط نجمه نوری
مرتبه
تاریخ : سه شنبه 9 خرداد 1396
برخ Yres بلژیک بلندترین بنای صلح در اروپا
Tower Yres -Belgium -highest peace monument in Europe

صلح دزفولطبقه بندی: طرح های گرافیکی کمپین صلح دزفول، 
برچسب ها: دزفول، خوزستان، ایران، صلح، کمپین صلح، بلژیک، کمپین صلح جهانی دزفول،
ارسال توسط نجمه نوری
مرتبه
تاریخ : سه شنبه 2 خرداد 1396
18 می روز جهانی موزه و میراث فرهنگی
موزه ها ابزار مهم برای تبادل و غنی سازی فرهنگی، ایجاد درک متقابل، همکاری و صلح میان مردمان است.
May 18th  The international Day of Museums and cultural Heritage
Museums are an important tool for communicating and inriching culture ,to foster mutual understanding ,coopration and peace among the people

22برچسب ها: دزفول، صلح، میراث فرهنگی، وبلاگ صلح جهانی دزفول، غنی سازی فرهنگ، درک متقابل، خوزستان،
ارسال توسط نجمه نوری
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396
8 مارچ روز جهانی صلیب سرخ
تلاش برای تسکین آلام بشری ،کوشش در جهت برقراری دوستی و تفاهم متقابل و صلح پایدار میان ملت ها .
March 8 The International of Red Cross  Attempting to relase human serfing , eforts to stablish substanble peace and frendship and mutual understanding between nation

21طبقه بندی: طرح های گرافیکی کمپین صلح دزفول، 
برچسب ها: dezful، peace، 8 march، دزفول، صلح، وبلاگ خواستار صلح جهانی دزفول، 8 مارس روز جهانی صلیب سرخ،
ارسال توسط نجمه نوری
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396
موزه ضد جنک برلین (آلمان - 1925)
anti- kriegs-museum(A K M)/ anti war meuseum , brussler strase 21 , Berlin (Germany-1925)

20


ارسال توسط نجمه نوری
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396
22 آوریل روز جهانی زمین پاک
هر انسان حق یکسانی نسبت به زمین دارد،هماهنگی با طبیعت و همدلی با دیگر انسان ها آرمان کسانی است که در اندیشه زمین پاک و خواستار صلح هستند.
April 22 The day of clean Earth
every humanm being has the same right to the earth.having harmony with nature, empathizing with other people , its the edial goal for those who whant and think about peace and a clean land

19طبقه بندی: طرح های گرافیکی کمپین صلح دزفول، 
برچسب ها: دزفول، خوزستان، کمپین صلح، وبلاگ کمپین صلح دزفول، روز جهانی زمین پاک، peace، dezful peace،
ارسال توسط نجمه نوری
مرتبه
تاریخ : شنبه 2 اردیبهشت 1396
18 آوریل روز جهانی بناها ،یادمان ها و محوطه های تاریخی گردشگری در دل خود پیام صلح دارد،با گردشگری در بناها و محوطه های تاریخی صلح و دوستی را در جهان گسترش دهیم.

April 18,The International day of bildings,Monuments and Historical sites
Tourism has the massage of pice in heart,spreadpeace and friendshipin the worldwith the tourism monuments and historical sites

18طبقه بندی: طرح های گرافیکی کمپین صلح دزفول، 
برچسب ها: دزفول، بناهای تاریخی دزفول، روز جهانی اماکن تاریخی، صلح، وبلاگ صلح، وبلاگ خواستار جهانی صلح دزفول، dezful peace،
ارسال توسط نجمه نوری
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 23 فروردین 1396
موزه بین المللی جنگ و صلح لوسرون (سویس 1902)
International museum of war and peace luceerne (switzerland-1902)
 
17طبقه بندی: طرح های گرافیکی کمپین صلح دزفول، 
برچسب ها: دزفول، صلح، سویس، موزه صلح سویس، وبلاگ صلح، کمپین بین المللی صلح، صلح جهانی دزفول،
ارسال توسط نجمه نوری
(تعداد کل صفحات:4)      [1]   [2]   [3]   [4]  

آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin