تبلیغات
کمپین خواستار صلح جهانی دزفول - پیوستن به صلح جهانی دزفول
کمپین خواستار صلح جهانی دزفول
کمپین خواستار صلح جهانی مردم شهر دزفول

مرتبه
تاریخ : یکشنبه 28 آذر 1395
چرا باید به کمپین صلح جهانی دزفول بپیوندیم؟
توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی
گسترش امنیت بین المللی
برابری و همبستگی میان انسان ها
ترغیب مشارکت مردم
why to join the dezful world peace campaign
to stablish to sustinable social and economic development
to expand and internatational securety
to make quitly and soliderity between humanbegins
to encourage public particip

 dezfulطبقه بندی: طرح های گرافیکی کمپین صلح دزفول، 
برچسب ها: dezfupeace، dezful peace، صلح، دزفول، صلح جهانی، توسعه پایدار، همبستگی و مشارکت مردم،
ارسال توسط نجمه مورث نوری
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin