تبلیغات
کمپین خواستار صلح جهانی دزفول - صلح و روز جهانی زمین پاک
کمپین خواستار صلح جهانی دزفول
کمپین خواستار صلح جهانی مردم شهر دزفول

مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396
22 آوریل روز جهانی زمین پاک
هر انسان حق یکسانی نسبت به زمین دارد،هماهنگی با طبیعت و همدلی با دیگر انسان ها آرمان کسانی است که در اندیشه زمین پاک و خواستار صلح هستند.
April 22 The day of clean Earth
every humanm being has the same right to the earth.having harmony with nature, empathizing with other people , its the edial goal for those who whant and think about peace and a clean land

19طبقه بندی: طرح های گرافیکی کمپین صلح دزفول، 
برچسب ها: دزفول، خوزستان، کمپین صلح، وبلاگ کمپین صلح دزفول، روز جهانی زمین پاک، peace، dezful peace،
ارسال توسط نجمه مورث نوری
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin