کمپین خواستار صلح جهانی دزفول
کمپین خواستار صلح جهانی مردم شهر دزفول

مرتبه
تاریخ : دوشنبه 29 مرداد 1397
موزه صلح مکانی برای آشنایی با انسانها
Place Museum,a place for friendship o humans

52طبقه بندی: طرح های گرافیکی کمپین صلح دزفول، 
برچسب ها: دزفول، صلح، خوشبختی، موزه صلح، وبلاگ صلح، کمپین صلح، وبلاگ صلح جهانی دزفول،
ارسال توسط نجمه مورث نوری
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 29 مرداد 1397
انسان خوشبخت نمی شود اگر برای خوشبختی دیگران نکوشد.
If Man not to try to make others lucky, He wont be lucky

51طبقه بندی: طرح های گرافیکی کمپین صلح دزفول، 
برچسب ها: دزفول، صلح، موزه صلح، کمپین صلح دزفول، وبلاگ صلح، خوشبختی، صلح و خوشبختی،
ارسال توسط نجمه مورث نوری
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 27 فروردین 1397
موزه صلح چیان- کامکیرا-ژاپن-1975
chiran peace museum - Kagoshima --Japan -1975

46طبقه بندی: طرح های گرافیکی کمپین صلح دزفول، 
برچسب ها: دزفول، صلح، کمپین صلح، صلح دزفول، ژاپن، موزه صلح، وبلاگ صلح،
ارسال توسط نجمه مورث نوری
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 20 فروردین 1397
موزه صلح مدرسه ابتدایی Honkawa -ژاپن -1988
Honkawa Elementry School Peace Meuseum-Japan -1988

45طبقه بندی: طرح های گرافیکی کمپین صلح دزفول، 
برچسب ها: دزفول، صلح، ژاپن، مدرسه ابتدایی، موزه صلح، وبلاگ صلح، کمپین صلح دزفول،
ارسال توسط نجمه مورث نوری
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 8 بهمن 1396
حلقه صلح جهانی هیروشیما
این زنگ در تاریخ 20 سپتامبر 1964 توسط "قربانیان A-bomb Victims هیروشیما Higankessho-no-kai Union" ساخته شده است. آنها یک نقشه جهانی را بدون خطوط خرد در زنگ انجام دادند. این نقشه جهان نماد "یک جهان" است. زنگ به شکل یک لوگوی طراحی شده بود که بیانگر نیاز به ممنوعیت قدرت اتمی و هیدرولوژیکی بود. در طرف مقابل زنگ، یک آینه وجود دارد که درون آن قلب خود را به صدا زنگ نشان می دهد. صدای زنگ توسط وزارت محیط زیست در سال 1996 به عنوان "بهترین 100 صدای ژاپن" انتخاب شده است.

World Peace Bells HiroshimaThis bell has been constructed by "A-bomb Victims Hiroshima Higankessho-no-kai Union" on September 20th, 1964. They carved a world map with no borer lines on the bell. This world map symbolizes the slogan of "One world". The bell was designed in a form of a logo expressing the need to ban atomic and hydrologic power, and on the opposite side of the bell, there is a mirror which reflects the inside of one's heart to the sound of the bell. The sound of the bell has been selected as "Japan's best 100 sounds" by Ministry of Environment in 1996

41طبقه بندی: طرح های گرافیکی کمپین صلح دزفول، 
برچسب ها: دزفول، صلح، کمپین صلح، وبلاگ صلح، هیروشیما، حلقه صلح، dezfulpeace،
ارسال توسط نجمه مورث نوری
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 6 دی 1396
موزه های صلح می کوشند پلی ارتباطی بین ملت ها برای شناخت بهتر آنان از یکدیگر ایجاد کنند.
Museums of peace try to creat a link between nations to undrestand each other better

40طبقه بندی: طرح های گرافیکی کمپین صلح دزفول، 
برچسب ها: دزفول، صلح، کمپین صلح، موزه های صلح، وبلاگ صلح، کمپین خواستار صلح جهانی دزفول، dezfulpeace،
ارسال توسط نجمه مورث نوری
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 7 آبان 1396
موزه های صلح از طریق نمایشگاه ها و فعالیت های آموزشی می کوشند (فرهنگ صلح) را در آنجا بوجود آورند.
The Museums of peace try to excite (culture of peace) in the throught Exhibitions and educational actives

37طبقه بندی: طرح های گرافیکی کمپین صلح دزفول، 
برچسب ها: دزفول، خوزستان، کمپین خواستار صلح جهانی دزفول، وبلاگ صلح، گسترش فرهنگ صلح، صلح، dezfulpeace،
ارسال توسط نجمه مورث نوری
مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 16 شهریور 1396
چطور میتوان فرهگ صلح را در دنیا گسترش داد؟
How can expand the culture of peace in the world

34طبقه بندی: طرح های گرافیکی کمپین صلح دزفول، 
برچسب ها: دزفول، صلح، فرهنگ، فرهنگ صلح، گسترش صلح جهانی، وبلاگ صلح، کمپین خواستار صلح جهانی دزفول،
ارسال توسط نجمه مورث نوری
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 14 تیر 1396
مرکز صلح و ضد جنگ - آلمان- 1981
Aantikriegshaus Sievershausen/ Sievershausen Anti war house & peace center - Germany 1981

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/569/1705340/IMG_20170704_024236.jpgطبقه بندی: طرح های گرافیکی کمپین صلح دزفول، 
برچسب ها: dezful peace، دزفول، صلح، وبلاگ صلح، ضد جنگ، آلمان، کمپین خواستار صلح جهانی دزفول،
ارسال توسط نجمه مورث نوری
مرتبه
تاریخ : شنبه 27 خرداد 1396
پل موزه صلح رماگن_آلمان_1980
این موزه در برج های پل معروف بین 1916 و 1918ساخته شد. موزه در سال 1980 افتتاح شد و داستانی از پل و زندانی آمریکایی است.
لوندروف پل در طی جنگ جهانی اول به عنوان پل ارتباطی سربازان و تدارکات و تحت پوشش قرار دادن غرب رود راین, برای تقویت جبهه غربی ساخته شده است. و توسط کارل وینر، معمار از Mannheim طراحی شده است. این پل 325 متر (1066 فوت)طول ،  14.8 متر (49 فوت) بالاتر از سطح آب طبیعی از راین, و بلندترین نقطه آن  29.25 متر (96.0 فوت) است. این پل دو نیروی حاصل از راه آهن و یک راهرو پیاده را تحمل میکند. در طول جنگ جهانی دوم، یک مسیر به ترافیک فضایی پل و قلعه افزوده شد.


Bridge at Remagen peace meusem _Germany_ 1980
The museum is housed in the towers of the famous bridge built between 1916 and 1918. It opened in 1980 and tells the story of the bridge and the US prisoner.
The Ludendorff Bridge was originally built during World War I as a means of moving troops and logistics west over the Rhine to reinforce the Western Front. The bridge was designed by Karl Wiener, an architect from Mannheim. It was 325 metres (1,066 ft) long, had a clearance of 14.8 metres (49 ft) above the normal water level of the Rhine, and its highest point measured 29.25 metres (96.0 ft). The bridge carried two railway tracks and a pedestrian walkway. During World War II, one track was planked over to allow vehicular traffic.


27طبقه بندی: طرح های گرافیکی کمپین صلح دزفول، 
برچسب ها: دزفول، صلح، وبلاگ صلح، کمپین صلح جهانی دزفول، موزه صلح، موزه صلح آلمان، dezfulpeace،
ارسال توسط نجمه مورث نوری
مرتبه
تاریخ : شنبه 2 اردیبهشت 1396
18 آوریل روز جهانی بناها ،یادمان ها و محوطه های تاریخی گردشگری در دل خود پیام صلح دارد،با گردشگری در بناها و محوطه های تاریخی صلح و دوستی را در جهان گسترش دهیم.

April 18,The International day of bildings,Monuments and Historical sites
Tourism has the massage of pice in heart,spreadpeace and friendshipin the worldwith the tourism monuments and historical sites

18طبقه بندی: طرح های گرافیکی کمپین صلح دزفول، 
برچسب ها: دزفول، بناهای تاریخی دزفول، روز جهانی اماکن تاریخی، صلح، وبلاگ صلح، وبلاگ خواستار جهانی صلح دزفول، dezful peace،
ارسال توسط نجمه مورث نوری
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 23 فروردین 1396
موزه بین المللی جنگ و صلح لوسرون (سویس 1902)
International museum of war and peace luceerne (switzerland-1902)
 
17طبقه بندی: طرح های گرافیکی کمپین صلح دزفول، 
برچسب ها: دزفول، صلح، سویس، موزه صلح سویس، وبلاگ صلح، کمپین بین المللی صلح، صلح جهانی دزفول،
ارسال توسط نجمه مورث نوری
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 25 اسفند 1395
14 مارس روز جهانی حفاظت از رودخانه ها
زندگی کنار رود دز ،آرامش بخش و بهانه مهربانی و صلح
March 14 th The intrenational river Protection day, living at dez river
is sooting and thats the reason of affection and peace


13طبقه بندی: طرح های گرافیکی کمپین صلح دزفول، 
برچسب ها: دزفول، 14 مارس، رودخانه دز، صلح، وبلاگ صلح، کمپین خواستار صلح جهانی، خوزستان،
ارسال توسط نجمه مورث نوری
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 18 اسفند 1395
رگ هایمان لبریز انسانیت است. نبضمان با یاد دیگران میزند.از باغچه هایمان بوی سیب عاطفه مب آید. ما اهالی سرزمین نیکوکاری هستیم.
Our veins are filled with humanity. our pulse beats,remind others,The smell of apple affection come from our gardens We are righteous people of the charity land

11طبقه بندی: طرح های گرافیکی کمپین صلح دزفول، 
برچسب ها: دزفول، صلح، وبلاگ صلح، کمپین خواستار صلح جهانی دزفول، سرزمین نیکوکاری، خوزستان، صلح جو،
ارسال توسط نجمه مورث نوری
مرتبه
تاریخ : شنبه 4 اردیبهشت 1395
داستانی از صلح، برای صلح
.
ادامه پست قبل...

ان شب ساداکو تا مدتها بیدار بود . و همه وقایع روزی را که پشت سر نهاده بود از خاطر می گذرانید و با خودش فکر می کرد که ماساهیرو اشتباه کرده بود عنکبوت خوشبختی اورده بود . با خود گفت که فردا این موضوع را به وی خواهد گفت .

ساداکو
۳- راز_ساداکو

اوایل پاییز بود که ساداکو با پیغام خوشی شتابان از مدرسه به خانه دوید . کفشهایش را با عجله به اطراف پرتاب کرد . به طوری که از صدای بر خورد ان ها با در صدای دنگی بر خاست . داد زد :من امدم .مادرش در اشپزخانه مشغول اماده کردن غذا بود .ساداکو نفس زنان گفت :مادر حدس بزن چه شده ! بهترین اتفاقی که ممکن است روی بدهد .مادرش گفت :نمی دانم ، همینقدر می دانم که باید اتفاق خیلی خوبی باشد که اینقدر خوشحالی انقدر خوب که حتی نمی توانم حدس بزنم .ساداکو گفت : مسابقه ی بزرگ در روز ورزش من از طرف کلاسم انتخاب شدم تا جزو بازیکنان ذخیره ی تیم #دو شرکت کنم .بعد در حالی که کیف مدرسه اش را در دست می چرخانید . و با شادی به دور اتاق می چرخید گفت :فکرش را بکن .اگر تیم ما برنده شود من حتما سال دیگر از اعضای اصلی تیم خواهم بود .و این چیزی بود که ساداکو همیشه #ارزویش را داشت . به هنگام صرف شام اقای ساساکی درباره ی کار های خوب و شایسته ای که باعث افتخار و غرور خانواده می شود صحبت می کرد . حتی ماساهیرو تحت تاثیر سخنان پدر قرار گرفت .از ان به بعد ساداکو فقط به یک چیز فکر می کرد : مسابقه ی دو
هر روز در مدرسه تمرین می کرد . راه خانه تا مدرسه تا خانه را می دوید . وقتی که ماساهیرو با ساعت پدر بزرگشان برایش زمان می گرفت ، سرعت ساداکو همه را به تعجب وا می داشت . او با خود گفت :بهترین #دونده ی مدرسه خواهم شد .بالاخره ان #روز_بزرگ فرا رسید . جمعیت انبوهی از والدین ، خویشاوندان و دوستان شرکت کنندگان در مسابقه ، در مدرسه جمع شده بودند تا مسابقه را تماشا کنند . ساداکو به قدری هیجان زده بود که می ترسید پاهایش حتی قادر به حرکت نباشد . ناگهان همه ی اعضای تیم رقیب به نظر ساداکو بلند تر و قوی تر از اعضای تیم خودش امد . وقتی ساداکو راجع به احساس خود با مادرش صحبت کرد ، خانم ساساکی گفت :ساداکو این طبیعی است که تو در چنین موقعیتی حالت ترس داشته باشی . نگران نباش ! به محض این که مسابقه شروع شود تو همه چیز را فراموش خواهی کرد و مثل همیشه تند و سریع خواهی دوید.مسابقه شروع شد .
اقای ساساکی در حالی که به گرمی دست های دخترش را می فشرد گفت : ...
.
.
ادامه در پست بعد...
.
پ.ن:کتاب ساداکو و هزار درنای کاغذی
طبقه بندی: برنامه های کمپین صلح دزفول، 
برچسب ها: دزفول، ساداگو، ژاپن، صلح، وبلاگ صلح، کمپین صلح، داستان صلح،
ارسال توسط نجمه مورث نوری
(تعداد کل صفحات:2)      [1]   [2]  

آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic