کمپین خواستار صلح جهانی دزفول
کمپین خواستار صلح جهانی مردم شهر دزفول

مرتبه
تاریخ : دوشنبه 29 مرداد 1397
موزه صلح مکانی برای آشنایی با انسانها
Place Museum,a place for friendship o humans

52طبقه بندی: طرح های گرافیکی کمپین صلح دزفول، 
برچسب ها: دزفول، صلح، خوشبختی، موزه صلح، وبلاگ صلح، کمپین صلح، وبلاگ صلح جهانی دزفول،
ارسال توسط نجمه مورث نوری
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 27 فروردین 1397
موزه صلح چیان- کامکیرا-ژاپن-1975
chiran peace museum - Kagoshima --Japan -1975

46طبقه بندی: طرح های گرافیکی کمپین صلح دزفول، 
برچسب ها: دزفول، صلح، کمپین صلح، صلح دزفول، ژاپن، موزه صلح، وبلاگ صلح،
ارسال توسط نجمه مورث نوری
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 9 اسفند 1396
بنای یادبود صلح کودکان   (1958)
ساداکو ساسکی در طی بمب گذاری در سن دو سالگی، ده سال بعد از آن مبتلا به لوسمی شد و درگذشت.همکلاسی های او با حیرت از مرگش,  یک فراخوان ملی "ساخت یک بنای تاریخی به سوگواری همه کودکان که از بمباران اتمی جان باختند" ترتیب دادند. با حمایت بیش از 3100 مدرسه در سراسر ژاپن و دیگر کشورها، از جمله انگلستان،دربالای المان مجسمه برنزی دختر است که در طرف مقابل این پایه، دختران پسر و دختر به حالت تعلیق درآمده و آینده روشن و امید را به تصویر می کشد. در زیر سنگ زیر پایه نوشته شده است: "این گریه ما است.
این اثر توسط Kazuo Kikuchi، انجام شده(در حال حاضر، زنگ و درنای طلایی در لابی طبقه اول از ساختمان شرق به موزه یادبود صلح هیروشیما به نمایش گذاشته.
Childrens peace Monument - Hiroshima- 1958
43طبقه بندی: طرح های گرافیکی کمپین صلح دزفول، 
برچسب ها: دزفول، صلح، کمپین صلح، وبلاگ صلح دزفول، توکیو، بنای صلح کودکان، ژاپن،
ارسال توسط نجمه مورث نوری
مرتبه
تاریخ : سه شنبه 17 بهمن 1396
پارک یادبود صلح هیروشیما-1996
peace park Memorial Hiroshima-1996


42طبقه بندی: طرح های گرافیکی کمپین صلح دزفول، 
برچسب ها: دزفول، صلح، هیروشیما، ژاپن، انجمن دزپارس، وبلاگ صلح دزفول، کمپین صلح،
ارسال توسط نجمه مورث نوری
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 8 بهمن 1396
حلقه صلح جهانی هیروشیما
این زنگ در تاریخ 20 سپتامبر 1964 توسط "قربانیان A-bomb Victims هیروشیما Higankessho-no-kai Union" ساخته شده است. آنها یک نقشه جهانی را بدون خطوط خرد در زنگ انجام دادند. این نقشه جهان نماد "یک جهان" است. زنگ به شکل یک لوگوی طراحی شده بود که بیانگر نیاز به ممنوعیت قدرت اتمی و هیدرولوژیکی بود. در طرف مقابل زنگ، یک آینه وجود دارد که درون آن قلب خود را به صدا زنگ نشان می دهد. صدای زنگ توسط وزارت محیط زیست در سال 1996 به عنوان "بهترین 100 صدای ژاپن" انتخاب شده است.

World Peace Bells HiroshimaThis bell has been constructed by "A-bomb Victims Hiroshima Higankessho-no-kai Union" on September 20th, 1964. They carved a world map with no borer lines on the bell. This world map symbolizes the slogan of "One world". The bell was designed in a form of a logo expressing the need to ban atomic and hydrologic power, and on the opposite side of the bell, there is a mirror which reflects the inside of one's heart to the sound of the bell. The sound of the bell has been selected as "Japan's best 100 sounds" by Ministry of Environment in 1996

41طبقه بندی: طرح های گرافیکی کمپین صلح دزفول، 
برچسب ها: دزفول، صلح، کمپین صلح، وبلاگ صلح، هیروشیما، حلقه صلح، dezfulpeace،
ارسال توسط نجمه مورث نوری
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 6 دی 1396
موزه های صلح می کوشند پلی ارتباطی بین ملت ها برای شناخت بهتر آنان از یکدیگر ایجاد کنند.
Museums of peace try to creat a link between nations to undrestand each other better

40طبقه بندی: طرح های گرافیکی کمپین صلح دزفول، 
برچسب ها: دزفول، صلح، کمپین صلح، موزه های صلح، وبلاگ صلح، کمپین خواستار صلح جهانی دزفول، dezfulpeace،
ارسال توسط نجمه مورث نوری
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 29 شهریور 1396
موزه صلح چیست؟
موزه صلح در واقع محلی است برای برنامه های آموزشی و پژوهشی که مخاطب آن عموم مردم هستند.
Whats the peace Museum? The Peace Museum is actually a place for resarch educational programs which traget the public

35طبقه بندی: طرح های گرافیکی کمپین صلح دزفول، 
برچسب ها: دزفول، موزه، موزه صلح، صلح، وبلاگ خواستار صلح جهانی دزفول، کمپین صلح، صلح جهانی،
ارسال توسط نجمه مورث نوری
مرتبه
تاریخ : جمعه 30 تیر 1396
موسیقی زبان صلح است و دوستی ، زبان مشترکی که مردم جهان را به هم پیوند می دهد.
Music is a language of peace and friendship, a common language that connects the people all over the world

30طبقه بندی: طرح های گرافیکی کمپین صلح دزفول، 
برچسب ها: دزفول، صلح، کمپین صلح، کمپین خواستار صلح جهانی دزفول، موسیقی، وبلاگ صلح دزفول، dezful peace،
ارسال توسط نجمه مورث نوری
مرتبه
تاریخ : سه شنبه 9 خرداد 1396
برخ Yres بلژیک بلندترین بنای صلح در اروپا
Tower Yres -Belgium -highest peace monument in Europe

صلح دزفولطبقه بندی: طرح های گرافیکی کمپین صلح دزفول، 
برچسب ها: دزفول، خوزستان، ایران، صلح، کمپین صلح، بلژیک، کمپین صلح جهانی دزفول،
ارسال توسط نجمه مورث نوری
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396
22 آوریل روز جهانی زمین پاک
هر انسان حق یکسانی نسبت به زمین دارد،هماهنگی با طبیعت و همدلی با دیگر انسان ها آرمان کسانی است که در اندیشه زمین پاک و خواستار صلح هستند.
April 22 The day of clean Earth
every humanm being has the same right to the earth.having harmony with nature, empathizing with other people , its the edial goal for those who whant and think about peace and a clean land

19طبقه بندی: طرح های گرافیکی کمپین صلح دزفول، 
برچسب ها: دزفول، خوزستان، کمپین صلح، وبلاگ کمپین صلح دزفول، روز جهانی زمین پاک، peace، dezful peace،
ارسال توسط نجمه مورث نوری
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 8 اسفند 1395
درختکاری یکی از کارهای برقراری صلح و آرامش است:درختان باعث کاهش خشونت های محلی شده و محیط را بیشتر امن تر و اجتماعی تر می نماید.
planting trees is one way of peace :
trees reduce domestic violence and make the enviroment more secure and social

9طبقه بندی: طرح های گرافیکی کمپین صلح دزفول، 
برچسب ها: دزفول، خوزستان، کمپین صلح، وبلاگ صلح دزفول، کمپین خواستار صلح جهانی دزفول، درختکاری، صلح،
ارسال توسط نجمه مورث نوری
مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 5 اسفند 1395
روز جهانی زبان مادری برای نشان دادن و حفاظت از تنوع زبانی و ترغیب مردم جهت گسترش آن است. زبان مادری سبب گسترش فرهنگ صلح و تنوع فرهنگی می شود.
21 فوریه روز جهانی زبان مادری
The international Mother Lnguage Day is aimed to reprisent and protect lingustic varity and to encourage people to spriad it, native language cause teh culture of peace to spread and cultural diversty to crate .
February 21 the international day of native (moter language)

8طبقه بندی: طرح های گرافیکی کمپین صلح دزفول، 
برچسب ها: دزفول، صلح، کمپین صلح، زبان مادری، وبلاگ کمپین صلح جهانی دزفول، 21 فوریه، گسترش فرهنگ،
ارسال توسط نجمه مورث نوری
مرتبه
تاریخ : جمعه 22 بهمن 1395
صلح یعنی متفاوت باشی،درباره خودت احساس خوبی داشته باشی و به دیگران کمک کنی.
دنیا با وجود تو خیلی بهتر است.
peace means to be different
to have good feeling about yourself and to help others
The world is so better with you

6طبقه بندی: طرح های گرافیکی کمپین صلح دزفول،  برنامه های کمپین صلح دزفول، 
برچسب ها: دزفول، صلح، تفاوت در صلح، کمپین صلح، صلح جهانی دزفول، dezful، peace،
ارسال توسط نجمه مورث نوری
مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 14 بهمن 1395
اهدای لوح صلح کمپین صلح جهانی دزفول به سفیر کشور هندوستان در سفر سه روزه به شهرستان دزفول
طرح: محمد آذرکیش

لوح صلح دزفولطبقه بندی: طرح های گرافیکی کمپین صلح دزفول، 
برچسب ها: دزفول، خوزستان، صلح، کمپین صلح، صلح جهانی دزفول، هند، دزپارس،
ارسال توسط نجمه مورث نوری
مرتبه
تاریخ : جمعه 5 آذر 1395
صلح فقط نبود جنگ میان دولت ها نیست ، بلکه رفتاری است که از درون انسان ها سرچشمه می گیرد و در بین اعضای خانواده ، افراد اجتماع و در نهایت ملت ها بروز می کند.

 1طبقه بندی: طرح های گرافیکی کمپین صلح دزفول، 
برچسب ها: دزفول، صلح، کمپین صلح، صلح چهانی، کمپین صلح دزفول، صلح ملت ها، صلح دولت ها،
ارسال توسط نجمه مورث نوری
(تعداد کل صفحات:2)      [1]   [2]  

آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic